1 augustus 2023
Geplaatst door TeamEnkaEde

Zijne Majesteit de Koning en Hare Majesteit Koningin Máxima brengen donderdag 31 augustus een streekbezoek aan de Gelderse Vallei in de provincie Gelderland. Het Koninklijk Paar bezoekt de gemeenten Nijkerk, Barneveld, Scherpenzeel, Ede en Wageningen. Rode draad in het bezoek zijn de transformaties die de streek ondergaat. De Gelderse Vallei, bestaande uit veen- en zandgronden, is uitgegroeid tot een toonaangevende Foodvalley. De vijf gemeenten onderzoeken ook hoe zij het industrieel en natuurhistorisch erfgoed in de streek kunnen behouden door het nieuwe bestemmingen en functies te geven. Daarnaast zorgt het vrijwilligersleven en de sport in de regio voor versterking van sociale verbindingen. Tijdens het streekbezoek komen deze thema’s aan bod.

Het Koninklijk Paar zal ook een bezoek brengen aan ENKA. Op 31 augustus in de middag volgt het bezoek aan het ENKA-terrein in Ede. ENKA was van 1922 tot 2003 een fabriek voor de kunstzijdeproductie. Sinds 2011 ontstaat hier een woonwijk. In het gebied wordt nieuwbouw gecombineerd met de monumentale panden, zodat het industrieel erfgoed behouden blijft. Tijdens een korte wandeling gaan de Koning en Koningin Máxima in gesprek met buurtbewoners en de projectontwikkelaar over het wonen in deze wijk, over het hergebruik van het erfgoed en over de ontwikkeling van het gebied rond het naastgelegen treinstation.