22 maart 2019
Geplaatst door TeamEnkaEde

Afgelopen donderdag was het dan zover: de inloopavond van bewonerscommissie OP ENKA in het Poortgebouw. De bijeenkomst stond in het teken van een groen en duurzaam ENKA en was een groot succes.

De commissie kijkt terug op een geslaagde avond: “Er was veel enthousiasme en we hadden de indruk dat veel bewoners erg geïnteresseerd waren in de diverse onderwerpen.” Op de agenda stonden onder meer Operatie Steenbreek, de gezamenlijke inkoop van groendaken maar ook een speelveld passeerde de revue. Voor de groendaken was veel animo: veel mensen hebben zich er over laten voorlichten en inmiddels zijn er meer dan 47 inschrijvingen voor groene daken gedaan.

Operatie Steenbreek

Ook veel interesse was er in het onderwerp ‘groene tuinen’. Goed nieuws voor nieuwe bewoners van OP ENKA die hun tuin aan willen leggen: het Waterschap gaat een vervolgsessie organiseren over dit onderwerp. Via Operatie Steenbreek kunnen geïnteresseerden een schets krijgen voor een groene tuin waarin waterhuishouding een belangrijke rol speelt. Meer info over dit soort tuinen lees je op operatiesteenbreek.nl.

Groene ontmoetingsplek

Op de plannen voor nieuwe ontmoetings- en speelplekken werd ook enthousiast gereageerd. Zo kregen de aanwezigen het ontwerp te zien van een nieuwe, groene ontmoetingsplek ter hoogte van het Kantinegebouw. Voor veel bewoners was het een leuke verrassing te horen dat er

toch een trapveldje in het Carré komt. Een aantal mensen heeft aangegeven hier graag over mee te denken en input te geven. Was je niet aanwezig tijdens de inloopavond, maar wil je wel graag de ontwerpen bekijken? Meld je dan aan bij de Bewoners van OP ENKA https://op-enka.nl/contact/

Opschoondag

Vind je het leuk op korte termijn je buurtbewoners opnieuw te ontmoeten? Komende zaterdag, 23 maart, werken vrijwilligers tijdens ‘ENKA schoon 2019’ samen om de buurt op te ruimen: ze lopen door de wijk met prikkers en maken in anderhalf uur de straten schoon. Ze verzamelen om 10.00 uur bij de speeltuin in de Visserstraat. Vooraf is er koffie, thee, limonade, zelfgebakken koek en snoep voor de kinderen. Help je mee? Meld je aan via deze site!